Młody rolnik 2015 Dotacje i premie

20140328 780x100 Image Banner 780 x 100

Dla kogo premia w programie?

Ministerstwo Rolnictwa obiecuje, iż w 2014 roku będzie można jeszcze skorzystać z premii młody rolnik w ramach PROW 2007-2013.

Kto może stać się beneficjentem premii?

O premie dla młodego rolnika może starać się osoba:

•    Pełnoletnia, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 lat
•    Będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
•    Nie mająca prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
•    Posiadająca kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełniania wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia decyzji o przyznaniu pomocy
•    Zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej lub osoba, która, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznaniu pomocy lub osoba, która była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha , nabytej w drodze spadku, ale w ciągu 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość
•    Której małżonek nie prowadził działalności rolniczej, albo rozpoczął prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy
Jakie są wymagania w stosunku do gospodarstwa młodego rolnika?
•    Powierzchnia gospodarstwa nie może być większa niż 300 ha i mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – 10,42 ha w 2013
•    W przypadku, gdy beneficjent spełnia kryterium średniej wojewódzkiej możliwe jest przyznanie pomocy ale wnioskodawca zobowiąże się do zwiększenie powierzchni do średniej krajowej w przeciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy
•    Gospodarstwo musi być prowadzone samodzielnie

Wnioski  młody rolnik 2014 będzie można składać do oddziałów regionalnych ARiMR, a premia w ramach tego działania wyniesie  100 tyś złotych.

Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!

Poprzedni nabór Opinie klientów

Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!