Młody rolnik 2016 Dotacje i premie

Punkty za powierzchnię gospodarstwa

Aby uzyskać dotację zadzwoń pod nr tel. 61 250 42 43

O kolejności przysługiwania pomocy w programie Młody rolnik 2015 decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli powierzchnia użytków rolnych jest własnością osoby, która składa wniosek o pomoc, osoba ta ma prawo użytkowania wieczystego danych użytków ornych, jest dzierżawcą użytków rolnych będących w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie – przyznaje się 0,25 punktu za każdy ha użytków rolnych powyżej:

a) średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju – w przypadku gospodarstw położonych w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju,

b) średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie – w przypadku gospodarstw położonych w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest wyższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju – jednak nie więcej niż 5 punktów;
Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!Poprzedni nabór Opinie klientów

Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!