Młody rolnik 2016 Dotacje i premie

Sankcje i zasady w programie dotacji

Aby uzyskać dotację zadzwoń pod nr tel. 61 250 42 43

Starając się o premię z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla młodego rolnika należy pamiętać o tym, iż za niezłożenie wymaganych dokumentów oraz niespełnienie zobowiązań zawartych w umowie beneficjent naraża się na sankcje, o których mowa w § 24 i § 26 Rozporządzenia MRiRW z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!Poprzedni nabór Opinie klientów

Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!